Selecteer een pagina

Bedrijfsopstelling

Elke organisatie is van oorsprong gevormd vanuit een droom. Dit bepaalt het DNA. In deze oorsprong ligt de essentie van de organisatie en daarmee verbinden mensen zich. In de loop van de tijd kan deze oorspronkelijke essentie vervagen. Er ontstaat disharmonie en vervolgens een gebrekkige aansluiting op wat nodig is voor alle betrokkenen. Een bedrijfs-opstelling biedt helderheid op de knelpunten, door in de kernlagen heling en bewustzijn te brengen. Er ontstaat een her-ijking met de droom.. 

 

 

Business Quest

Bedrijf als uiting van jou

Als jij de founder bent van een bedrijf, heb je met veel liefde en aandacht zorg gedragen, dat het zaadje, de vonk van inspiratie een leven en belichaamd mechanisme is geworden. Jij bent de draagvader of moeder geweest van een idee, en hebt dat gematerialiseerd. Fantastisch! Dat vraagt een moment om even bij stil te staan, dat is je gelukt, gefeliciteerd!..

Je zult ook merken naarmate de creatie groeit, dat je geconfronteerd wordt met jezelf. Heb je moeite met boekhouding, zal dat zich op de finance afdeling laten zien. Jij staat met de mede-founders als het ware in het midden van vele cirkels. Sommige mensen en systemen staan dichtbij, andere mensen of producten verder weg. Maar alle verandering begint bij jou.

 

Als je verandering aanbrengt in die kern, de relatie tussen de mede-founders of kernleden, trilt dat dus door in het hele systeem. Als je dus opnieuw uitlijnt met de droom, en andere waarden toelaat, of keuzes maakt, verandert het systeem. Dat kan resulteren in een wisseling van de wacht. Je trekt nieuw werknemers en klanten aan, maar kan ook mensen afstoten, die eigenlijk niet resoneren met de vernieuwing. Zoals je doorhebt, een uiterst delicaat en zorgvuldig proces. Wat heel veel respect en heiligheid vraagt van de betrokkenen in dat proces.

“Elke millimeter die in die cirkel verschuift, heeft een immense impact op de andere cirkels.”

Bedrijfsopstelling

Jouw bedrijfssysteem opgesteld

Een opstelling van het bedrijfssysteem is een ruimtelijke weergave van de organisatie. Het laat zien hoe oprichters, medewerkers, teams, afdelingen, klanten, producten of doelen zich verhouden tot elkaar.
Veel verstoringen zijn symptomen van onderliggende patronen, structuren en dynamieken. Het maakt het onbewuste krachtenveld van jouw organisatie zichtbaar.

Je krijgt zicht op thema’s die in de onderstroom spelen: 

Waarom gaan sommige zaken moeiteloos?

Waarom kosten bepaalde zaken veel energie en gaan moeizaam?

De kern van verstoringen wordt zichtbaar gemaakt en kan van daaruit worden opgelost.

Jij ontvangt niet alleen een routekaart van het meerlagig speelveld,
maar ook een kompas richting jouw ware noorden.

JOUW DEELNAME

Hoe werkt een opstelling voor
jouw bedrijf of organisatie?

Een opstelling bevat een aantal elementen:

opdrachtgever(s) en tevens waarnemer(s);

casus(sen) waarin de opdrachtgever inzicht wil krijgen;

representanten die betrokkenen representeren (verzorgt Aquarius Business);

Er wordt een casus ingebracht;
de begeleider faciliteert zowel de representanten als waarnemers in hun proces

Representanten worden opgesteld in de ruimte en worden automatisch verbonden met en meegenomen in de systeemenergie

In deze opstelling worden de verstoringen en dynamieken zichtbaar

En van daaruit wordt helder welke systeeminterventies nodig zijn

Wat betekent dit voor je bedrijf?:

  • Geeft heldere richting en inzicht op wat nu urgent is
  • Impliciete kennis wordt expliciet gemaakt
  • Haalt onderdrukte emoties en mogelijke organisatietrauma’s naar boven
  • Heling op kernblokkades, op team en organisatie niveau
  • Zorgt voor een nieuwe balans in jouw bedrijf, zowel in de binnenwereld als in de buitenwereld
  • Het opnieuw verbinden met jouw oorspronkelijke organisatie DNA

Ons aanbod

Een uitgebreid strategie gesprek om de kernvraag helder te stellen

Een dagdeel waarin 1 à 2 opstellingen plaatsvinden

Een opsteller met team van experts en representanten

Een vraag op een specifiek topic en/of het systeem zelf laten spreken

Een integratie sessie voor reflectie met de betrokken deelnemers

Een uitgewerkte pdf met bevindingen, advies en eventueel veranderplan

Systeemopstelling voor jouw organisatie à € 2.500,- (excl. BTW en eventuele reis- en verblijfskosten)..